Nowe usługi rehabilitacyjne w Złotej Rybce

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka" rozbudowała swój Ośrodek i wprowadziła nowe usługi rehabilitacyjne w zakresie Programu kompleksowej diagnostyki i neurorehabilitacji zaburzeń zachowania i funkcji poznawczych:

  • usługi rehabilitacyjne na sprzęcie do diagnostyki i analizy przepływu fal mózgowych Mitsar EEG 201 z programem zarządzającym EEG Studio do analizy ilościowej EEG / QEEG/ ERP,
  • usługi rehabilitacyjne na sprzęcie do mikropolaryzaji mózgu z użyciem prądu STARSTIM tDCS z programem zarządzającym NIC,
  • usługi rehabilitacyjne na zestawie ProComp2 z programem do EEG Biofeedback i pakietem stres,
  • usługi rehabilitacyjne na Rezonansie stochastycznym,
  • usługi rehabilitacyjne na Platformie BalanceTutor.

W ramach projektu również doposażone zostały salę do integracji sensorycznej.

Projekt Rozwój ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I TERAPII „ZŁOTA RYBKA" - podniesienie konkurencyjności poprzez rozbudowę ośrodka, dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji usługowej oraz działań w zakresie inteligentnej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014 – 2020