Dużo hipo

Dużo hipo w tym turnusie.... i reszta.
Turnus 14 zbliża się do końca. Dziękujemy