Rehabilitacja wielopłaszczyznowa...

Rehabilitacja wielopłaszczyznowa...
na leżąco na stojąco na siedząco...