Terapia taktylna według dr S. Masgutowej

Neurosensomotoryczna terapia taktylna to techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

  • integrację odruchów,
  • zakres napięcia mięśniowego,
  • integrację sensomotoryczną,
  • świadomość kinestetyczną.

WSKAZANIA DO TERAPII TAKTYLNEJ:

  • wcześniaki i dzieci z trudną historią okołoporodową;
  • dzieci z dysfunkcjami (zaburzenia rozwoju psycho-fizycznego, porażenie mózgowe, zespół Downa, zaburzenia genetyczne itp.);
  • dzieci z ADHD, dysleksją, z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • dzieci, które mają problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, opanowaniem nowych umiejętności, uczeniem się;
  • dzieci agresywne, nerwowe, nadpobudliwe, które nie potrafią się wyciszyć i skupić uwagi, źle śpią;
  • lęki i fobie u dzieci i dorosłych.
Powrót ...