Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do ćwiczeń

Data zamieszczenia: 16.08.2021

Dotyczy zapytania ofertowego NR 2/9.2/RPOWŚ/2021 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ĆWICZEŃ w ramach realizacji przez Fundacji „Chce Żyć" projektu nr RPSW.09.02.01-26-0167/19 pod nazwą: „Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, Gmina Strawczyn.

Poniżej załączamy odpowiedzi na pytania otrzymane w związku z w/w zapytaniem ofertowym.
Jednocześnie informujemy, że wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 25.08.2021r. do godz. 10.00.
W załączeniu zaktualizowana treść zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. Odpowiedź na pytania - pobierz
2. Zapytanie ofertowe sprzęt do ćwiczeń - aktualizacja - pobierz
 
Data zamieszczenia: 12.08.2021 r.

W związku z realizacją projektu pn.: "Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze gm. Strawczyn"  dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Fundacja "Chcę Żyć" ogłasza rozeznanie rynku NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ĆWICZEŃ
Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.
 
Szczegóły postępowania zamieszczono w treści zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz.
2. Formularz ofertowy + załączniki oświadczenia - pobierz.