Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia świetlicy

Data zamieszczenia: 16.08.2021

Dotyczczy Zapytania ofertowego 4/9.2/RPOWŚ/2021 NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY w ramach realizacji przez Fundacji „Chce Żyć" projektu nr RPSW.09.02.01-26-0167/19 pod nazwą: „Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, Gmina Strawczyn.

Informujemy, że wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 26.08.2021r. do godz. 10.00.
Wydłużeniu ulega również termin realizacji zamówienia do dn. 07.09.2021r.
W załączeniu zaktualizowana treść zapytania ofertowego.

Załaczniki
1. Zapytanie ofertowe sprzęt wyposażenia - aktualizacja - pobierz.
 

Data umieszczenia: 13.08.2021r

W związku z realizacją projektu pn.: "Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze gm. Strawczyn" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Fundacja "Chcę Żyć" ogłasza zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ SPRZĘTU WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.
 
Szczegóły postępowania zamieszczono w treści zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz.
2. Formularz ofertowy + załączniki oświadczenia - pobierz.